- Met Weg naar Succes vind je sneller de baan die echt bij je past! - Bent u werkgever? Klik dan hier

Prinsjesdag 2015; hoopvol voor werkzoekenden?

prinsjesdag 2015350pxOp 15 september is de Troonrede geweest. Heb je hem gezien? Wij wel. Want wij waren nieuwsgierig naar de maatregelen die de Overheid neemt om de werkloosheid in 2016 verder aan te pakken.

De arbeidsmarkt en werkloosheid is altijd een terugkerend onderdeel van de Troonrede, zo ook vandaag. En zoals meestal waren de voorgenomen maatregelen wat vaag. (Lees hier de gehele begroting voor 2016, van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid)

Desalniettemin hebben we de belangrijkste maatregelen voor de arbeidsmarkt voor je op een rijtje gezet:*

  • Werkende ouders krijgen meer kinderopvangtoeslag. Dat maakt het aantrekkelijk voor veel parttimers, om meer uren te gaan werken
  • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken om beschutte werkplekken te creëren voor kwetsbare groepen. En zo worden echt arbeidskansen voor deze mensen gecreëerd. Goed nieuws!
  • Om ervoor te zorgen dat mensen met laagbetaald werk meer kans maken om aangenomen te worden, komt er vanaf 2017 een financiële bijdrage voor werkgevers, een lage inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers krijgen dit zodat de loonkosten laag blijven zonder dat de werknemer salaris inlevert. Hierdoor wordt het voor werkgevers financieel aantrekkelijker om mensen met een laag inkomen aan te nemen.
  • De belastingheffing op werk wordt verlaagd. Werkgevers zijn dan minder loonkosten kwijt en werknemers houden netto meer geld over omdat ze minder belasting hoeven te betalen. Dat zorgt voor werkgelegenheid.
  • Het vaderverlof wordt verlengd van 2 naar 5 doorbetaade verlofdagen . Wij denken dat dit nog veel meer zou moeten zijn, maar het is een eerste stap!
  • Het kabinet verlengt voor ouderen het actieplan 50pluswerkt. Het blijft ook in 2016 van kracht. Het doel is ouderen aan werk te helpen. Onder meer via scholingsvouchers, netwerktrainingen en een vergoeding voor begeleiding naar werk.

Al met al zijn wij van mening dat er geen grootse maatregelen zijn waardoor de werkloosheid heel snel zal afnemen. Het is ook nog maar zeer de vraag of de overheid bij machte is om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn ontelbaar veel factoren die meespelen in de hoogte van de werkloosheidcijfers en de arbeidsparticipatie.

Wel denken wij dat het stappen in de goede richting zijn. En we zijn dan ook gematigd positief over de voorgenomen maatregelen.Nog steeds missen we een begroting voor kwalitatief goede, individuele begeleiding van werkzoekenden. Maar hey, daar zijn wij ook voor, toch?

*bron: www.rijksoverheid.nl

 

0
keer gedeeld
0
keer gedeeld