07-juni-2021

Relatiegericht of inhoudsgericht, welk type leiderschap werkt het best?

Categorie: Werkgeluk
Ingezonden door: Wegnaarsucces


Relatie versus inhoud
“Het belangrijkst is natuurlijk de relatie met mijn mensen”, zei de teamleider. “Als die goed is, dan loopt de rest vanzelf…….”

“Het gaat er niet om of wij het kunnen vinden samen”, zei de directeur over een van zijn managers, “het gaat erom dat ze haar taken goed uitvoert………..”

De een is meer een ‘People manager’, de ander heeft de focus op de uitvoering van werkzaamheden. Maar wie heeft er nu gelijk?

Relatie en inhoud
Het antwoord op bovenstaande vraag luidt natuurlijk ”geen van beiden heeft gelijk”. Het een kan niet zonder het ander. De teamleider die een uitstekende relatie heeft met zijn mensen, scoort slecht op het behalen van afdelingstargets. Na onderzoek blijkt dat medewerkers hem weliswaar een ontzettend aardige vent vinden, maar niet altijd begrijpen wat hij van ze verwacht. De directeur die problemen heeft met zijn manager, heeft zich onvoldoende verdiept in wat deze nodig heeft om haar taken wel goed uit te voeren. De directeur is vooral aan het zenden, maar vergeet te luisteren.

Stijlen van leiderschap
“Maar hoe moet ik dan werken aan een goede relatie? Ik ben niet zo’n type dat complimentjes uitdeelt, dat is niets voor mij”, verzucht het hoofd financiën die bij mij een gecombineerd trainings- en coachingstraject volgt. Deze nuchtere no-nonsense manager is vooral gefocust op de inhoud van het werk, ze wil ‘gewoon’ dat haar mensen het werk goed uitvoeren. Werken aan de relatie, vraagt ze bezorgd, betekent dat dat ze een rol moet gaan spelen die niet bij haar past? Nee, integendeel! We vinden een aanpak die aansluit bij haar stijl en persoonlijkheid; zoals bijvoorbeeld het tijdens het werkoverleg stilstaan bij goed afgeronde opdrachten, en daar haar waardering naar de medewerkers over uitspreken. Kleine aanpassingen, die voor haar goed voelen maar een enorme impact hebben op de sfeer en de relatie met haar medewerkers.  

En de teamleider en de directeur? De eerste leert tijdens een gerichte training om duidelijk en concreet te praten met zijn mensen over de inhoud van het werk. Hij gaat oefenen met het duidelijker uitspreken van verwachtingen, en het eerlijk en open bespreken van fouten en tegenvallende resultaten. Dat doet hij op een heldere en respectvolle wijze, en omdat zijn medewerkers hem al waardeerden om de goede sfeer, wordt het goed ontvangen. De stap van het samen werken aan oplossingen en het maken van verbeterslagen is vervolgens eenvoudig en leidt al snel tot betere resultaten.

De directeur en zijn manager laten scans doen  waardoor ze meer inzicht krijgen in hun persoonlijkheid, sterke kanten en leiderschapsstijl.  Uit de analyses blijkt dat beiden hele andere persoonlijkheden en daarmee andere stijl van communiceren te hebben. Door middel van coaching leert de directeur vervolgens om meer te communiceren over wat hij verwacht en dit ook goed te onderbouwen. Zo krijgt de manager de voor haar nodige context en achtergrond, het wordt haar duidelijk en vooral concreet waar ze aan moet werken en hierdoor stijgt haar motivatie. Na aangegeven te hebben dat ze ook behoefte heeft aan positieve terugkoppeling (waardering), volgen een aantal gesprekken waar beiden elkaar beter leren te verstaan. Hierdoor verbetert de relatie en de communicatie, en uiteindelijk zijn manager en directeur beiden tevreden over de samenwerking en de manier waarop de manager haar taken uitvoert.

Situationeel leiderschap
Leidinggeven vindt dus altijd op verschillende niveaus plaats. En ook al heb je zelf een voorkeursstijl die past bij jouw visie en persoonlijkheid, het loont de moeite om breder te leren kijken. Verdiep je in de beide niveaus, die van de relatie, en die van de functionele inhoud. Aandacht aan beide schenken en zo nodig hieraan werken is essentieel als je je leiderschap op een goede manier wilt invullen. Maar wil je echt succesvol worden, dan is het van belang om niet alleen te onderzoeken wat jouw eigen (voorkeurs)stijl van leiderschap is en waar je je nog in wilt ontwikkelen, maar ook in kaart te brengen waar de behoeften van jouw team liggen. Het ene team is meer divers dan het andere, maar over het algemeen kun je stellen dat er in ieder team voldoende diversiteit zit om te kunnen ‘spelen’ met verschillende stijlen leiderschap. Zo geef je iedereen de begeleiding waar hij of zij het meest wel bij vaart en die dus ook tot de beste prestaties leiden.

Misschien klinkt dit complex, maar in de praktijk is dit heel goed te doen. Met als uitgangspunt het situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard is het vrij eenvoudig om je eigen stijl van leidinggeven en de behoeften van jouw medewerkers in kaart te brengen. En door vervolgens te kijken naar jouw eigen praktijk, uit te werken wat jij zou willen aanpakken en vooral hoe je dat gaat doen, heb je een geweldige en concrete startpositie om aan de slag te gaan. 

Geïnspireerd geraakt? Lees meer over het programma succesvol leidinggeven , of neem even contact op voor een inspiratiesessie.

Pagina 1 van 3  > >>

28-februari-2022
Categorie: Nieuwe baan
Ingezonden door: Wegnaarsucces
Wil jij zeker weten dat jij je optimaal voorbereidt op je sollicitatiegesprek? Met deze twee handige checklists gaat dat zeker lukken. Dit is deel 2.
24-februari-2022
Categorie: Nieuwe baan
Ingezonden door: Wegnaarsucces

Wil jij zeker weten dat jij je optimaal voorbereidt op je sollicitatiegesprek? Met 2 handige checklists gaat dat zeker lukken. Dit is deel 1.  

04-februari-2022
Categorie: Veerkracht
Ingezonden door: Wegnaarsucces
Kun jij wel wat extra veerkracht gebruiken? Omdat je veel op je bordje hebt, je verlies hebt geleden, een verandering doormaakt....
Met onderstaande tips werk je op een eenvoudige en effectieve manier aan je veerkracht.
04-januari-2022
Categorie: Werkgeluk
Ingezonden door: Wegnaarsucces

vleugels groeien
We hebben er allemaal wel eens mee te maken, met macht en machtsspelletjes. In een vorig artikel schreef ik over mijn ervaringen aan de onderhandelingstafel, maar ook in de organisaties waar ik zelf heb gewerkt kwam ik er mee in aanraking. Soms frustrerend, soms ronduit schadelijk, maar het komt overal voor. Er mee om kunnen gaan is noodzakelijk als je carrière wilt maken of in ieder geval met meer plezier en zelfvertrouwen wilt werken. Neem mijn cliënt M. Ongevraagd werd ze onderdeel van een vervelend machtsspel. In eerste instantie heeft ze daar erg veel last van gehad, maar uiteindelijk is ze er, mede dankzij het versterken van haar Personal Brand, krachtiger en wijzer uitgekomen. Hieronder volgt haar verhaal....
01-november-2021
Categorie: Veerkracht
Ingezonden door: Wegnaarsucces
Vitaliteit, voor de ene mens een belangrijk onderdeel van het leven, voor de ander iets wat hij of zij voor lief neemt. En dan is er nog de categorie mensen die ergens wel het belang van vitaliteit beseffen, maar die ondertussen vinden dat ze daar geen tijd voor hebben. Met als sussende gedachte dat het ‘nu allemaal nog wel gaat’, of ‘ik ga daar in de toekomst echt wel een keer aan werken’…. 

Bottom line is dat (het werken aan) vitaliteit eigenlijk geen keuze is, maar een wezenlijk onderdeel van een gezond en vruchtbaar leven. Als mens betekent het een prettiger leven met meer mogelijkheden, en ook een grotere veerkracht (zie ook hieronder). Als ondernemer of werknemer betekent het meer energie, focus en ook hier weer een grotere veerkracht, d.w.z. het beter om kunnen gaan met knelpunten, tegenvallers en problemen. Vitaliteit en veerkracht, onlosmakelijk met elkaar verbonden, en dus o zo de moeite waard om aan te werken. Maar hoe?