25-januari-2021

Verbeter je leidinggevende skills aan de hand van 5 basisprincipes

Categorie: Werkgeluk
Ingezonden door: Wegnaarsucces

Sommige mensen zijn van nature leiders, maar voor de meesten van ons is een leidinggevende rol iets waar je in moet groeien. Maar zelfs voor geboren leiders is het zinvol om kritisch te zijn op je eigen functioneren en open te staan voor verbetering.


De meeste goede leiders die ik ken zijn niet zo geboren maar hebben zich hierin ontwikkeld. Ze hebben zelf de regie genomen en zich door middel van zelfevaluaties, feedback en ontwikkelplannen, aangevuld met gerichte coaching en training, ontwikkeld tot sterke leiders. In de loop van de tijd heb ik veel van dit soort voorbeelden verzameld, en hier een aantal basisprincipes uit gedestilleerd. Ze vinden allemaal hun oorsprong in diverse benaderingen van leiderschap, de uitgangspunten van de positieve psychologie, en mijn eigen praktijkervaring. In dit artikel deel ik deze basisprincipes met je.

Basisprincipe 1- Zorg voor heldere functionele/vakinhoudelijke doelen. 

Waar wil je met je afdeling heen? Welke resultaten wil je bereiken? Wat wordt er van je verwacht door de directie of je bestuur, door klanten of cliënten? 
Dit lijkt wellicht voor de hand liggend, maar kijk nog eens goed naar jouw eigen teamtargets, budget, plan van aanpak etc. Is het een logisch, samenhangend geheel, is het haalbaar en voldoende geconcretiseerd?

Basisprincipe 2 - Werk uit waar jouw team aan zou moeten voldoen om deze doelen te bereiken. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan niet alleen aan ‘harde’ eisen als subdoelen en middelen, maar ook aan sfeer en cultuur, de communicatie, zelfstandigheid en samenwerking. Hoe draagt dit bij aan het bereiken van je doelen? En waar sta je nu? Wat moet er veranderen? En hoe ga je dat aanpakken?

Basisprincipe 3 - Leer je zelf kennen; wat is jouw (voorkeurs-)stijl als leidinggevende.
Hier zijn nuttige tests voor die als basis kunnen dienen, eventueel aangevuld met een of meer verdiepende gesprekken met een gespecialiseerde coach. Dit geeft waardevol inzicht in jouw optreden en vaak ook een verklaring waarom sommige dingen wel en andere niet lukken. Of dat je met sommige medewerkers wel en andere niet goed door een deur kunt. Vervolgens kun je de stap zetten naar situationeel leiderschap, zie hiervoor basisprincipe 4.


Basisprincipe 4 – Ken je medewerkers en pas je stijl van leiderschap daarop aan.
Dit is gebaseerd op het gedachtengoed van het situationeel leiderschap. Niet alle medewerkers zijn hetzelfde, qua persoon en qua niveau en ervaring. Als je weet met welk type medewerker je te maken hebt, kun je daar je begeleiding op afstemmen.

Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk; een leidinggevende legde me een casus voor, waarin het twee van haar medewerkers niet lukte om hun taken goed uit te voeren. Na een analyse van het niveau en de behoefte aan aansturing van beide medewerkers bleken ze allebei gebaat bij een heel andere benadering. De een werd juist gestimuleerd om kwaliteit te leveren als hij de ruimte kreeg om zelf uit te werken hoe hij een klus moest klaren, meer verantwoordelijkheid en speelruimte dus. Een andere medewerker had juist enorm behoefte aan heldere, afgebakende (deel)opdrachten en duidelijke instructies.  Toen dit duidelijk was wist de leidinggevende haar benadering aan de behoefte van de medewerker aan te passen, met als gevolg twee gemotiveerde medewerkers wiens prestaties zienderogen vooruitgingen.

Basisprincipe 4 - Wat zijn jouw eigen persoonlijke sterke eigenschappen?
Welke leiderschapsbenadering je ook aanhangt, je neemt hier altijd jezelf in mee. Vanuit de positieve psychologie (die uitgaat van de kracht van mensen) zoek ik met mijn cliënten altijd naar hun sterke eigenschappen. Waar ben jij goed in? En vervolgens een heel interessante  onderzoeksvraag; Hoe kun je dat inzetten in je eigen praktijk als leidinggevende?

Basisprincipe 5 - Wees een voorbeeld als leider. 
Zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om het gedrag wat je graag van je medewerkers zou zien, is enorm stimulerend.

Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk; een leidinggevende zocht naar mogelijkheden om haar medewerkers er toe te brengen beter met haar te communiceren. Ze wilde graag weten wanneer er knelpunten dreigden, wanneer iemand hulp nodig had, een klus lastig vond of de deadline niet dreigde te halen. Nu moest ze daar steeds naar vragen. In de gesprekken met mij kwam ze erachter dat ze zelf ook niet erg communicatief was. Het instellen van een dagelijks kort werkoverleg aan het begin van de dag, waarin ze zelf het voortouw nam in het betrekken van haar medewerkers bij klussen, planningen en nieuwe plannen, bleek een simpele maar enorm effectieve zet. 

Omgekeerd werkt het helaas overigens ook zo; een treffend voorbeeld hiervan verscheen onlangs op de social media. Het betrof een bedrijfsongeval, te wijten aan het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen. Uit onderzoek bleek dat ook de chef zelf deze regels niet naleefde. Je kunt dan nog zoveel gedragscodes ophangen in het bedrijf, preventiemedewerkers aanstellen of het in het werkoverleg aan de orde stellen, maar als je je eigen chef ziet rondlopen zonder veiligheidshelm op een terrein waar dat verplicht is, werkt al deze stimulerende maatregelen tegen.


Basisprincipe 5 – Neem de tijd om te groeien als leider.
Leidinggeven is iets wat je ontwikkelt. Dat betekent het vertalen van de bovenstaande basisprincipes in je eigen praktijk. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Belangrijk is om dingen uit te proberen, het effect te monitoren en zo nodig ook weer bij te sturen. Focus je dus niet alleen op het behalen van je team- of organisatiedoelstellingen en/of op het functioneren en de ontwikkeling van je medewerkers, maar neem ook de tijd om je eigen handelen, en de effecten daarvan, te evalueren. Vraag feedback en zoek een sparringpartner. Neem de regie over je eigen groei als leider.

 Ik hoop dat dit artikel je meer inzicht heeft gegeven in je eigen rol, en wellicht biedt het je aanknopingspunten voor de oplossingen van knelpunten, of geeft het je nieuwe inspiratie.

En wie weet heeft het je gestimuleerd om die volgende stap te zetten, om je nog verder te ontwikkelen tot een sterke, effectieve, daadkrachtige en inspirerende leider. Dan is het programma ‘succesvol leidinggeven’ echt iets voor jou.

Ben je er nog niet uit maar wil je er wel graag eens verder over praten? Neem dan even contact op. De gegevens vind je onder de pagina ‘contact’ (onder het menu item ‘extra’), of bel me gewoon even op 06-29577515.

Veel succes!

Pagina 1 van 3  > >>

28-februari-2022
Categorie: Nieuwe baan
Ingezonden door: Wegnaarsucces
Wil jij zeker weten dat jij je optimaal voorbereidt op je sollicitatiegesprek? Met deze twee handige checklists gaat dat zeker lukken. Dit is deel 2.
24-februari-2022
Categorie: Nieuwe baan
Ingezonden door: Wegnaarsucces

Wil jij zeker weten dat jij je optimaal voorbereidt op je sollicitatiegesprek? Met 2 handige checklists gaat dat zeker lukken. Dit is deel 1.  

04-februari-2022
Categorie: Veerkracht
Ingezonden door: Wegnaarsucces
Kun jij wel wat extra veerkracht gebruiken? Omdat je veel op je bordje hebt, je verlies hebt geleden, een verandering doormaakt....
Met onderstaande tips werk je op een eenvoudige en effectieve manier aan je veerkracht.
04-januari-2022
Categorie: Werkgeluk
Ingezonden door: Wegnaarsucces

vleugels groeien
We hebben er allemaal wel eens mee te maken, met macht en machtsspelletjes. In een vorig artikel schreef ik over mijn ervaringen aan de onderhandelingstafel, maar ook in de organisaties waar ik zelf heb gewerkt kwam ik er mee in aanraking. Soms frustrerend, soms ronduit schadelijk, maar het komt overal voor. Er mee om kunnen gaan is noodzakelijk als je carrière wilt maken of in ieder geval met meer plezier en zelfvertrouwen wilt werken. Neem mijn cliënt M. Ongevraagd werd ze onderdeel van een vervelend machtsspel. In eerste instantie heeft ze daar erg veel last van gehad, maar uiteindelijk is ze er, mede dankzij het versterken van haar Personal Brand, krachtiger en wijzer uitgekomen. Hieronder volgt haar verhaal....
01-november-2021
Categorie: Veerkracht
Ingezonden door: Wegnaarsucces
Vitaliteit, voor de ene mens een belangrijk onderdeel van het leven, voor de ander iets wat hij of zij voor lief neemt. En dan is er nog de categorie mensen die ergens wel het belang van vitaliteit beseffen, maar die ondertussen vinden dat ze daar geen tijd voor hebben. Met als sussende gedachte dat het ‘nu allemaal nog wel gaat’, of ‘ik ga daar in de toekomst echt wel een keer aan werken’…. 

Bottom line is dat (het werken aan) vitaliteit eigenlijk geen keuze is, maar een wezenlijk onderdeel van een gezond en vruchtbaar leven. Als mens betekent het een prettiger leven met meer mogelijkheden, en ook een grotere veerkracht (zie ook hieronder). Als ondernemer of werknemer betekent het meer energie, focus en ook hier weer een grotere veerkracht, d.w.z. het beter om kunnen gaan met knelpunten, tegenvallers en problemen. Vitaliteit en veerkracht, onlosmakelijk met elkaar verbonden, en dus o zo de moeite waard om aan te werken. Maar hoe?